INTERIA.PL - Portal internetowy

medserwis

Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego MON

lekarze specjaliści > Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego MON

Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego MONcheck

Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego MON

adres:ul. Szaserów 128, Warszawa

telefon:022 6816 372, 022 810 58 43

www:www.wim.mil.pl

zobacz na mapie »

map

Zobacz zdjęcia

Zdjęcie 1

Nasi lekarze specjaliściic_i

Kardiolodzy

Informacje dodatkoweic_i

Pracownia Neurokardiologii i Telemedycyny


Pracownia Neurokardiologii i Telemedycyny
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Kontakt:
0-22 681-73-76, 0-22 681-72-85, 0-22 810-16-99

Kadra: mjr lek. Jarosław Kowal - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr n. med. Katarzyna Piotrowicz - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Monika Grzęda - specjalista chor. wew., w trakcie specjalizacji z
kardiologii
dr n. med. Adam Stańczyk - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
kpt. lek. Paweł Krzesiński - w trakcie specjalizacji z chorób
wewnętrznych

Działalność medyczno - usługowa:
1. Diagnostyka omdleń - wykonujemy testy pochyleniowe (TT, tilt test) - kluczowe badanie w przypadku podejrzenia tzw. omdleń wazowagalnych.
Oferujemy:

* jedną z najlepiej i najnowocześniej wyposażonych Pracowni w Polsce
* Zespół z wieloletnim doświadczeniem klinicznym
* bardzo krótkie terminy oczekiwania
* możliwość konsultacji specjalistycznej przed badaniem.

2. Diagnostyka i leczenie pacjentów z podejrzeniem lub świeżo wykrytym nadciśnieniem tętniczym - wykonujemy badaniem ABPM (holter-ciśnieniowy), kardiografię impedancyjną, ocenę autonomicznego układu nerwowego

Główne kierunki badań:
1. Nowe sposoby diagnostyki i leczenia omdleń wazowagalnych.
2. Nowatorskie metody diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego.
3. Wykorzystanie Telemedycyny do monitorowania pacjentów po zawale mięśnia sercowego.
4. Zastosowanie nowych technik do oceny repolaryzacji komorowej mięśnia sercowego.

Stosowane techniki badawcze:

* Test pochyleniowy (TT) z ciągłym nieinwazyjnym monitorowaniem
hemodynamicznym ekg, ciśnienia tętniczego i oddechu
* Całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM)
* Kardiografia impedancyjna (ICG, impedance cardiography)

Wyposażenie:

* Dwa stanowiska z najnowocześniejszymi tzw. stołami pochyleniowymi
* Sprzęt do ciągłego nieinwazyjnego monitorowania hemodynamicznego ekg,
ciśnienia tętniczego i oddechu (Porti, Portapres M-2, Finometer Pro)
* Aparaty Niccomo do nieinwazyjnego monitorowania hemodynamicznego metodą
kardiografii impedancyjnej (Niccomo)
* ABPM - Aparaty holterowskie do całodobowego monitorowania ciśnienia
tętniczego (Oscar -2)

Realizowane projekty badawcze:
• Porównanie skuteczności propranololu oraz midodryny w zapobieganiu nawrotom omdleń wazowagalnych. Identyfikacja metod prognozujących efektywność terapii
• Wpływ nieinwazyjnego monitorowania hemodynamicznego metodą kardiografii impedancyjnej na skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego.
• Ocena wydolności układu krążenia i układu hormonalnego u kandydatów na żołnierzy narażonych na szczególne intensywne obciążenia związane ze służbą wojskową

Osiągnięcia:
Kilkadziesiąt publikacji w uznanych zagranicznych i polskich pismach medycznych, kilkanaście rozdziałów w monografiach, wiele wystąpień na międzynarodowych konferencjach kardiologicznych. Organizacja kilku międzynarodowych konferencji w ramach Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK.

Współpraca:

• Klinika Rehabilitacji i Telemedycyny Instytut Kardiologii w Aninie
• Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
• University of Rochester Medical Center , Heart Research Follow-Up

Badania komercyjne:
1. Test pochyleniowy (Tilt Test) - 250zł.
2. Holter „ciśnieniowy" (ABPM) - 150zł


Galeriaic_at

1 7

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.